Blog

Woordje van de redactie

Zo, de zomermaanden zijn voorbij en we zullen het geweten hebben. Voor zonovergoten
stranden dienden we niet naar het zuiden uit te wijken, in tegendeel zochten meerderen
onder ons verkoeling in het noorden.

Maar ondertussen zijn we niet stil blijven zitten. Even een overzicht:

Laten we beginnen met de nationale ruilbeurs van 17 juni. Zoals iedere keer konden
we rekenen op een grote opkomst, ook al was onze vriend Gill om persoonlijke redenen niet op de bijeenkomst. Traditioneel werd er duchtig geruild, verkocht en gekocht. Iedereen keek met belangstelling uit naar de nieuwe capsule en zo hadden onze mensen aan de toog de handen vol. Neem daar nog bij dat het warm weer was en er waren genoeg dorstige kelen en hongerige magen die moesten verzadigd worden. Ook de tombola was een succes, met dank aan Karel en Ria alsmede Eric en Karin voor de geschonken prijzen. Het afroepen van de grote prijzen is steeds een spannend moment waar iedereen aandachtig volgt. Andrée, onze secretaris, kaapte met het groot aantal loten dat zij en de loten die zij en de voorzitter iedere keer kopen, twee hoofdprijzen weg maar schonk onmiddellijk een terug voor verdere verloting. De aanwezige leden konden dit gebaar zeker waarderen. Nadien hebben we altijd enige tijd nodig om de ongeveer honderd resterende prijzen van een winnend ticket te voorzien. Daarna kunnen we de ongeduldige leden hun winst overhandigen.

24 juni was dan de grote dag van de plechtige herdenking opening van de militaire begraafplaats te Eppegem in juni 1918. De plannen gedurende ongeveer vier jaren gesmeed door onze voorzitter en zijn echtgenote hadden in de laatste maanden vorm gekregen dank zij de steun van de gemeente, de provincie, onze vrienden van The Rainbird en de inzet van talrijke vrijwilligers. Hier wil ik ook de Carrefour Zemst/Mechelen bedanken voor de prachtige paketten die ze spontaan schonk om aan de Eppegemse Chiro uit te delen. Deze gift werd door iedereen gewaardeerd. Tijdens de receptie was er ook een tentoonstelling opgesteld door onze ondervoorzitter Jean-Pierre met de hulp van Dymphna. Zo leverde Open Oog ook een bijdrage voor de omkadering. Staf en Christine hadden een tafeltje waar ze de champagne met de speciale capsule “Trésignies” te koop aanboden. Bij volgende vergadering is die ook in de club verkrijgbaar. Nog even vermelden dat Dymphna niet stil kon zitten en weldra bereidwillig was ingeschakeld om de hapjes rond te  dragen, een gebaar dat door de organisatoren zeker werd gewaardeerd. Verheugend was ook vast te stellen dat enkele leden van de vereniging de tijd genomen hadden om aanwezig te zijn.

Traditiegetrouw trokken we ook naar Büren rond 21 juli. Een verslag hierover vinden
jullie iets verder in het tijdschrift.

En zo werd het september, met een eerste bijeenkomst op dinsdag de vierde. We
brachten de leden onmiddellijk in de goede sfeer door een bingo-avond te organiseren met het gewone recept. Het werd een gezellige avond met een goede opkomst. Onze chef-bingo, Staf, had het geheel goed in de hand terwijl onze Jan de pensen bakte. Verheugend was het om enkele nieuwe gezichten te zien en zelfs een nieuw lid te kunnen verwelkomen. Bedankt Marie-Jeanne Wouters voor het vertrouwen en het lidmaatschap. We hopen in de toekomst aangenaam te kunnen samenwerken.

Advertenties

Woordje van de redactie

Traditioneel beginnen we met een terugblik. Deze is heel eenvoudig: bijeenkomst
van 15 april = een gewone ruildag met sterke concurrentie vanuit Roeselare, maar er zijn altijd wel ruilbeurzen op onze bijeenkomsten en het is aan de leden om te kiezen waar ze heen trekken. Het werd een fijne ruildag, met een goede opkomst en een lekker weertje zodat we zelfs op het terras aan de Parochiezaal konden zitten. Zij die er waren deden goede zaken en keerden tevreden naar huis terug.
Door onze samenwerking met de Gezondheidsraad is onze vergadering van begin
mei verschoven naar dinsdag 29 mei. Die avond komt Prof Dr Patrick Neven een lezing geven over borstkanker. Dit kadert uitstekend in de periode dat de mammobiel in Zemst staat. Dit actueel thema is voor iedereen belangrijk. Zoals gewoonte is de toegang gratis maar om een klein overzicht te hebben over het aantal deelnemers zou ik jullie vragen om de aanwezigheid voordien te melden aan: andree_rombaut_mangin@hotmail.be

Ondertussen is er ook al een gewone ruilvergadering geweest op 27 mei in de Parochiezaal te Eppegem.

De uitstap naar Dinant en omgeving is voorzien op 2 juni. Afspraak aan de kerk
van Eppegem om 8.30 uur. Carpooling en kostprijs voor de ganse dag: 49 euro per persoon. Meer informatie vinden jullie op volgende bladzijde. Inschrijven kan men vanaf nu tot 22 mei door dit bedrag over te schrijven op rekening BE89 4297 0950 4185 van Open Oog met natuurlijk de vermelding van naam.

Vredesonderhandelingen tijdens WO 1
Iedereen weet dat de Eerste Wereldoorlog begon naar aanleiding van de moorden in Sarajevo op 28 juni 1914, dat ons land werd aangevallen op 4 augustus en dat de wapenstilstand officieel van kracht werd op 11 november 1918.

Er is veel minder geweten over de mogelijke vredesonderhandelingen die, reeds van bij het begin van het conflict, plaatsvonden. Hierbij speelde ons land op bepaalde momenten ook een belangrijke rol.

De verschillende ontwikkelingen tijdens de oorlog als bij de uiteindelijke vredesonderhandelingen zouden niet alleen aanleiding geven tot de Tweede Wereldoorlog, maar liggen tevens aan de basis van meerdere conflicten vandaag.
Meer uitleg krijgt u hierover tijdens de uiteenzetting op 5 juni in de parochiezaal te Eppegem. Aanvang 19.30 hr (deuren open vanaf 19.00 hr).

Maar daar blijft het niet bij. Want op 17 juni houden we onze nationale ruildag, deze keer met de voorstelling van een nieuwe capsule waarvan het onderwerp de militaire begraafplaats van Eppegem is. We verwachten dus veel volk zodat het raadzaam is voor onze leden om voordien een tafel te reserveren. Want eens de zaal gevuld hebben
we geen bijkomende tafels meer.

Dit betekent echter niet het einde van onze activiteiten voor juni. Op 24 juni zijn we medeorganisatoren van de herdenking 100 jaar militaire begraafplaats van Eppegem. Meer hierover in het juni-nummer.

Woordje van de redactie

De tijd vliegt snel, heel snel. De maand april begon met een aprilgrap op zondag 1 april zodoende geraakte de redactie onder tijdsnood en verschijnt dit nummer bij uitzondering pas na de bijeenkomst van de 3e week. Ik weet dat onze trouwe leden echter een goede agenda bijhouden en dus mogen we op 15 april zeker veel volk verwachten.

Op 19 maart overleed Mevrouw Aline Piessens op een ouderdom van bijna 92 jaar. Zij was de moeder van ons lid Dirk Van Roey. Een afvaardiging van onze vereniging woonde de uitvaartplechtigheid bij. Langs deze weg wensen we nog-maals ons medeleven aan de familie van de overledene te betuigen. We wensen hen veel sterkte toe.

Traditioneel beginnen we dit woordje met een terugblik. Eerste agendapunt, onze bijeenkomst van 18 maart. Dit kunnen we kort samenvatten: ruime opkomst, zoals gewoonlijk een zeer aangename sfeer en tevreden verzamelaars die rond het middaguur terug naar huis keerden.

De bingo van 3 april kon genieten van een ruim aantal deelnemers. Het was een eerste test en ik vermoed dat we in de toekomst nog van dit vaatje zullen tappen. De gezellige ambi-ance en de spanning om het eerst één lijn, twee lijnen of een volle kaart te hebben deed bij menigeen de bloeddruk en dus ook de spanning stijgen. Tussendoor kon men genieten van een lekkere pens of een frisse pint. Bedankt deelnemers, bedankt organisatoren.

Tja, zondag 15 april valt tussen het opstellen van het tijdschrift en de aflevering aan huis zodat we hier nog niets kunnen over vertellen.

De toekomst dan. Te beginnen met de dinsdagavond van 8 mei. Aangezien we in dezelfde maand samenwerken met de Gezondheidsraad van Zemst wordt de bijeenkomst verschoven naar 29 mei. Die avond komt Prof Dr Patrick Neven een lezing geven over borstkanker. Dit kadert uitstekend in de periode dat de mammobiel in Zemst staat. Dit actueel thema is voor iedereen be-langrijk. Zoals gewoonte is de toegang gratis maar om een klein overzicht te hebben over het aantal deelnemers zou ik jullie vragen om de aanwezigheid voordien te melden aan: andree_rombaut_mangin@hotmail.be.

Ondertussen is er ook al een gewone ruilvergadering geweest op 27 mei in de Parochiezaal te Eppegem en zullen jullie zeker al een nieuw nummer van Open Oog ontvangen heb-ben.

In de verre toekomst plannen we een uitstap naar Dinant en omgeving op 2 juni.

Programma is een bezoek aan de citadel, een boottocht op de Maas en een bezoek aan het huis van Leffe. Kostprijs, middagmaal inbegrepen zou rond 36 euro per persoon bedragen. Inschrijven kan men vanaf nu tot 22 mei door dit bedrag over te schrijven op rekening BE89 4297 0950 4185 van Open Oog met natuurlijk de vermelding van naam. Meer details over deze uitstap in volgend nummer.

Dan komt onze nationale ruildag van 17 juni. Hier wordt onze nieuwe capsule voorgesteld. Deze heeft betrekking tot de militaire begraafplaats en de officiële herdenking die er plaatsvindt op 24 juni. We verwachten dus veel deelnemers en raden daarom onze leden aan om hun ruiltafel te reserveren voor 10 juni, want door allerhande activiteiten is dit een zeer drukke periode voor ons allen.

 

Woordje van de redactie

Bij aanvang van dit woordje even een belangrijke rechtzetting. Per vergissing zijn in de colofon twee belangrijke lijnen omgewisseld, namelijk die van de Parochiezaal en de school. In dit nummer staan de juiste gegevens. Hierdoor werden de locaties van onze zondagbijeenkomsten door elkaar gehaspeld. Sorry daarvoor, maar….. wie niets doet, kan niets misdoen.

We vervolgen met een heugelijke gebeurtenis in de familie van onze leden Karine en Eric Van Campenhout. Op 28 februari werden ze de fiere grootouders van een knappe Ellis. Hartelijk proficiat aan de grootouders en de ouders. We wensen de nieuwgeborene een voorspoedige toekomst toe.

Enfin, hebben jullie ook genoten (of gesakkerd) op de Belgische toestanden de laatste weken ? Sneeuwalarm met aanraden om thuis te werken, zonder sneeuw en enkele dagen later sneeuw zonder bijzondere waarschuwing ? Het wordt blijkbaar tijd dat we een minister voor weersvoorspellingen krijgen ! Enfin, hopelijk zijn we van de winterellende bevrijd en kunnen we uitkijken naar een zonnige lente.

Traditioneel eventjes een terugblik op onze activiteiten.

Beginnen we met de nationale ruilbeurs van 25 februari. Hoewel dit niet onze gewone ruildag was stonden de eerste gegadigden al om kwart na negen te trappelen aan de deur. Gelukkig stonden Lisette, Thierry en Rik ’s morgens klaar om de zaal klaar te zetten voor de activiteiten. Toen we dus, zoals voorzien, om 9.45 hr de zaal openden werd onze secretaris overrompeld door hen die op zoek waren naar een tafel. Eerlijk gezegd, alles verliep ordelijk en Andrée hielp iedereen zo vlug mogelijk. Het ruilen kon beginnen. Er was veel volk die dag, meer dan tachtig personen daagden op. Ook de mensen die zorgden voor een natje en een droogje hadden hun handen vol om iedereen verder te helpen. Dus een dankwoordje aan allen die positief meewerkten aan het succes van deze vergadering. Aangezien we terug een volle zaal hadden, zou ik de leden aanraden om gebruik te maken van de mogelijkheid om een tafel te reserveren. Want volgende nationale ruilbeurs, 17 juni, verschijnt een nieuwe capsule = veel meer belangstelling en indien men geen tafel heeft aangevraagd dan worden die verdeeld aan degene die eerst komt.

Onze tombola, met talrijke mooie prijzen, trok veel aandacht. Bedankt aan allen, schenkers van prijzen en deelnemers. 

Woordje van de voorzitter

Weer is de dagkalender sterk aan het vermageren, men zou zelfs zeggen dat hij lijdt aan anorexia. Dit betekent dat het jaar er weer bijna op zit.

Ook 2017 was een jaar van veranderingen soms in de goede zin, soms in de negatieve kant. Maar tenslotte valt alles wel in zijn plooien. Ook dit jaar gingen mensen weg, maar kwamen gelukkig anderen hun plaats innemen. Vooral de actieve steun van enkele leden kan ik geweldig waarderen. Nu ja, men zegt dikwijls dat als een deur toegaat er op een andere plaats een opening wordt geschapen. Als ik het jaar overschouw dan kan ik stellen dat onze vereniging haar doelstellingen bereikt heeft.

Onze nationale ruilbeurzen en onze gewone vergaderingen trekken steeds een groter publiek, onze lezingen worden goed bijgewoond, de wijnproefavond was terug een succes en over de deelname aan de uitstappen mag niet geklaagd worden. Onze champagnecapsule scoort nog steeds goed in de cataloog en de oudere items zijn al druk gezochte objecten. Het verzamelen van andere objecten zoals postzegels blijft steeds een zwak beestje en de Artis-Historiawerking geraakt niet van de grond. Voor dit laatste ligt het niet aan ons, maar wel aan de basisorganisatie die ofwel slecht georganiseerd is, ofwel het enkel bij beloftes wil houden. Het duurt soms weken (ja zelfs maanden) om aan de prenten te geraken. Hopelijk komt hier in 2018 verbetering in.

Dit jaar pakten we ook uit met enkele speciale lezingen. De uiteenzetting over dementie die we samen met de Gezondheidsraad organiseerden was een succes en leverde ons tevens een nieuwe spreker op voor komend jaar. Met Annelies en Bjorn, de fietsende dapperen uit Elewijt bewezen we dat we een culturele vereniging zijn die open staat voor iedereen. We werkten ook meer samen met de vzw The Rain Bird van onze vrienden Odette en Robert. De bedoeling is dat we samen een partnerschap opstellen. Trouwens met de nieuwe wet op de privacy dienen we intern ook enkele maatregelen te nemen.

Plannen voor 2018 ?

Meer dan uitdagingen genoeg. Het grote project waar onze vereniging aan deelneemt is de 100e verjaardag van de opening van de militaire begraafplaats te Eppegem. Was ik, samen met enkele bestuursleden, betrokken bij de jaarlijkse herdenkingen in augustus, voor 24 juni draag ik de volledige organisatie van dit project. Onze vereniging zal hier ook een actieve rol in spelen, samen met tal van andere verenigingen van Zemst. Jean-Pierre heeft de zware taak om het werk van Open Oog te leiden.

Verder gaan we werken aan de uitbouw van onze ruilvergaderingen. Vorig jaar stelde ik al dat “vriendschap” en “eerlijkheid” twee grote leiddraden moeten zijn in onze groep.

Zoals elk jaar wil ik hier het volledige bestuur, hun partner en de helpende handen bedanken die telkens weer klaarstaan om de zaal in orde te maken, dranken te schenken, broodjes te smeren en tientallen andere zaken uit te voeren. Zonder jullie geen bijeenkomsten = geen vereniging.

Beste leden, denk hier eens aan als jullie gezellig aanschuiven op een ruilbeurs en een glas nuttigen. Dit vraagt elke keer een grote inzet en, wees eerlijk, we worden er allen niet jonger op. Nieuwe krachten zijn steeds welkom. In deze periode wensen we elkaar het beste toe voor het komende jaar. Ook ik wil mij hierbij aansluiten. Het allerbeste voor 2018, succes maar vooral een goede gezondheid

Woordje van de redactie

Ja, we naderen weeral de winter. De dagen worden korter, het wordt frisser en de bomen verliezen hun bladeren. Tijd dus om ons intenser aan onze hobby’s en verzamelingen te wijden, want het werk in de tuin ligt stil tot volgend jaar en het is te fris geworden om “een terraske” te doen. Maar vooraleer verder te gaan, laten we even de voorbije bijeenkomsten bekijken.

Beginnen doen we met de nationale ruildag van 22 oktober. Dit werd een zeer drukke dag. In het totaal kwamen 90 verzamelaars onze beurs bezoeken. Er werd dus hard geruild en op de tevreden gezichten was duidelijk af te lezen dat iedereen goede zaken had gedaan. Ook onze tombola was een succes. Allereerst een bedanking aan Ria en Karel Magnus alsmede Gilles voor de geschonken prijzen. Ook jullie, beste leden een hartelijke dank voor jullie milde steun aan het project “Zemst for Life”. Door jullie bijdrage kunnen we in de Kerstperiode 390 euro schenken aan dit goede doel. Het ingezamelde bedrag zal verdeeld worden over de Zemstse afdelingen van het Antikankerfonds, Villa Clementina en de Vereniging voor Ouders van verongelukte kinderen.

We konden op die bijeenkomst ook nieuwe leden ontmoeten, namelijk Liliane Haegeman, Beatrice Heus, Jack Lagasi, Claude Moortgat en Lieve Op De Beeck. Hartelijk welkom aan allen en hopelijk kunnen we elkaar geregeld ontmoeten tijdens onze vergaderingen.

Dinsdag 7 november kregen we een prachtige uiteenzetting van mevrouw Sophie Vermeersch van de groep Memo in verband met dementie. Deze avond organiseerden we in samenwerking met de Gezondheidsraad van Zemst in het kader van het project “Ik zie U zitten”. De opgekomen aanwezigen, waaronder een groot aantal niet leden, Zemstenaars, kregen op een eenvoudige en duidelijke manier inzicht wat “dementie” juist betekent. Na de voordracht kwamen heel wat vragen los en was er ook de gelegenheid tot een vertrouwelijk gesprek met voordrachtgeefster.

Over de bijeenkomst van 8 november vernemen jullie later meer want dan is dit nummer van ons tijdschrift al gedrukt.

Woordje van de redactie

Het is al enige tijd dat jullie nog eens iets van onze vereniging vernomen hebben bijgevolg is het dringend noodzakelijk even bij jullie binnen te springen. Het feit dat jullie misschien niets hoorden betekent eigenlijk niet dat we zijn blijven stilzitten.

Zo hadden we op 5 september een quiz in plaats van de voordracht van onze voorzitter die weer eens in het buitenland was. Gelukkig was Jan op voorhand verwittigd om deze avond te animeren. Met zijn amusante, spitsvondige vragen waarbij diende nagedacht kon hij onze kampioenen uitkiezen. Het waren Frieda en Dirk die nipt de prijs wegkaapten voor de neus van Andrée en Patricia. Als derde team eindigden Marieke en Jean-Pierre. Het was in elk geval een leuke avond.

Volgende activiteit was de bloemschik- en hobbyavond van 13 september. Was het aantal bloemschiksters beperkt, we konden een aangroei noteren van personen die een kaartje kwamen leggen of een partijtje scrabbelden. De aanwezigen genoten van de pensen die Jan bakte. Verder konden we vaststellen dat de kwaliteit en de hoeveelheid van de bloemen aangroeide. Als gevolg hiervan schreven zich voor de volgende bloemschikavond al meer personen in. (met dank aan Annie).

Ruilbeurs op 17 september. Dit was een autoloze zondag maar gelukkig hebben we hiervan weinig of geen hinder ondervonden. We vergaderden in de Basisschool en konden rekenen op een ruim publiek met veel belangstelling zodat menig item een nieuwe eigenaar (eigenares) vond.

Omwille van het ontslag van enkele bestuursleden, waaronder Erwin, de motor van het gebeuren, dienden we dit jaar ons jaarlijks “Mannenrestaurant” af te schaffen. We kozen er voor om dit te doen in plaats van snel iets te improviseren. Maar volgend jaar staat dit item beslist terug op het programma.

De bloemschik- en hobbyavond van 11 oktober kon rekenen op een lichte stijging van dames die bloemen kwamen schikken. Blijkbaar had de verbetering en de vermeerdering van de bloemen een positief resultaat. Laten we dus in de goede weg verder gaan.

WordPress.com.

Omhoog ↑