Blog

Woordje van de voorzitter

Weer is de dagkalender sterk aan het vermageren, men zou zelfs zeggen dat hij lijdt aan anorexia. Dit betekent dat het jaar er weer bijna op zit.

Ook 2017 was een jaar van veranderingen soms in de goede zin, soms in de negatieve kant. Maar tenslotte valt alles wel in zijn plooien. Ook dit jaar gingen mensen weg, maar kwamen gelukkig anderen hun plaats innemen. Vooral de actieve steun van enkele leden kan ik geweldig waarderen. Nu ja, men zegt dikwijls dat als een deur toegaat er op een andere plaats een opening wordt geschapen. Als ik het jaar overschouw dan kan ik stellen dat onze vereniging haar doelstellingen bereikt heeft.

Onze nationale ruilbeurzen en onze gewone vergaderingen trekken steeds een groter publiek, onze lezingen worden goed bijgewoond, de wijnproefavond was terug een succes en over de deelname aan de uitstappen mag niet geklaagd worden. Onze champagnecapsule scoort nog steeds goed in de cataloog en de oudere items zijn al druk gezochte objecten. Het verzamelen van andere objecten zoals postzegels blijft steeds een zwak beestje en de Artis-Historiawerking geraakt niet van de grond. Voor dit laatste ligt het niet aan ons, maar wel aan de basisorganisatie die ofwel slecht georganiseerd is, ofwel het enkel bij beloftes wil houden. Het duurt soms weken (ja zelfs maanden) om aan de prenten te geraken. Hopelijk komt hier in 2018 verbetering in.

Dit jaar pakten we ook uit met enkele speciale lezingen. De uiteenzetting over dementie die we samen met de Gezondheidsraad organiseerden was een succes en leverde ons tevens een nieuwe spreker op voor komend jaar. Met Annelies en Bjorn, de fietsende dapperen uit Elewijt bewezen we dat we een culturele vereniging zijn die open staat voor iedereen. We werkten ook meer samen met de vzw The Rain Bird van onze vrienden Odette en Robert. De bedoeling is dat we samen een partnerschap opstellen. Trouwens met de nieuwe wet op de privacy dienen we intern ook enkele maatregelen te nemen.

Plannen voor 2018 ?

Meer dan uitdagingen genoeg. Het grote project waar onze vereniging aan deelneemt is de 100e verjaardag van de opening van de militaire begraafplaats te Eppegem. Was ik, samen met enkele bestuursleden, betrokken bij de jaarlijkse herdenkingen in augustus, voor 24 juni draag ik de volledige organisatie van dit project. Onze vereniging zal hier ook een actieve rol in spelen, samen met tal van andere verenigingen van Zemst. Jean-Pierre heeft de zware taak om het werk van Open Oog te leiden.

Verder gaan we werken aan de uitbouw van onze ruilvergaderingen. Vorig jaar stelde ik al dat “vriendschap” en “eerlijkheid” twee grote leiddraden moeten zijn in onze groep.

Zoals elk jaar wil ik hier het volledige bestuur, hun partner en de helpende handen bedanken die telkens weer klaarstaan om de zaal in orde te maken, dranken te schenken, broodjes te smeren en tientallen andere zaken uit te voeren. Zonder jullie geen bijeenkomsten = geen vereniging.

Beste leden, denk hier eens aan als jullie gezellig aanschuiven op een ruilbeurs en een glas nuttigen. Dit vraagt elke keer een grote inzet en, wees eerlijk, we worden er allen niet jonger op. Nieuwe krachten zijn steeds welkom. In deze periode wensen we elkaar het beste toe voor het komende jaar. Ook ik wil mij hierbij aansluiten. Het allerbeste voor 2018, succes maar vooral een goede gezondheid

Advertenties

Woordje van de redactie

Ja, we naderen weeral de winter. De dagen worden korter, het wordt frisser en de bomen verliezen hun bladeren. Tijd dus om ons intenser aan onze hobby’s en verzamelingen te wijden, want het werk in de tuin ligt stil tot volgend jaar en het is te fris geworden om “een terraske” te doen. Maar vooraleer verder te gaan, laten we even de voorbije bijeenkomsten bekijken.

Beginnen doen we met de nationale ruildag van 22 oktober. Dit werd een zeer drukke dag. In het totaal kwamen 90 verzamelaars onze beurs bezoeken. Er werd dus hard geruild en op de tevreden gezichten was duidelijk af te lezen dat iedereen goede zaken had gedaan. Ook onze tombola was een succes. Allereerst een bedanking aan Ria en Karel Magnus alsmede Gilles voor de geschonken prijzen. Ook jullie, beste leden een hartelijke dank voor jullie milde steun aan het project “Zemst for Life”. Door jullie bijdrage kunnen we in de Kerstperiode 390 euro schenken aan dit goede doel. Het ingezamelde bedrag zal verdeeld worden over de Zemstse afdelingen van het Antikankerfonds, Villa Clementina en de Vereniging voor Ouders van verongelukte kinderen.

We konden op die bijeenkomst ook nieuwe leden ontmoeten, namelijk Liliane Haegeman, Beatrice Heus, Jack Lagasi, Claude Moortgat en Lieve Op De Beeck. Hartelijk welkom aan allen en hopelijk kunnen we elkaar geregeld ontmoeten tijdens onze vergaderingen.

Dinsdag 7 november kregen we een prachtige uiteenzetting van mevrouw Sophie Vermeersch van de groep Memo in verband met dementie. Deze avond organiseerden we in samenwerking met de Gezondheidsraad van Zemst in het kader van het project “Ik zie U zitten”. De opgekomen aanwezigen, waaronder een groot aantal niet leden, Zemstenaars, kregen op een eenvoudige en duidelijke manier inzicht wat “dementie” juist betekent. Na de voordracht kwamen heel wat vragen los en was er ook de gelegenheid tot een vertrouwelijk gesprek met voordrachtgeefster.

Over de bijeenkomst van 8 november vernemen jullie later meer want dan is dit nummer van ons tijdschrift al gedrukt.

Woordje van de redactie

Het is al enige tijd dat jullie nog eens iets van onze vereniging vernomen hebben bijgevolg is het dringend noodzakelijk even bij jullie binnen te springen. Het feit dat jullie misschien niets hoorden betekent eigenlijk niet dat we zijn blijven stilzitten.

Zo hadden we op 5 september een quiz in plaats van de voordracht van onze voorzitter die weer eens in het buitenland was. Gelukkig was Jan op voorhand verwittigd om deze avond te animeren. Met zijn amusante, spitsvondige vragen waarbij diende nagedacht kon hij onze kampioenen uitkiezen. Het waren Frieda en Dirk die nipt de prijs wegkaapten voor de neus van Andrée en Patricia. Als derde team eindigden Marieke en Jean-Pierre. Het was in elk geval een leuke avond.

Volgende activiteit was de bloemschik- en hobbyavond van 13 september. Was het aantal bloemschiksters beperkt, we konden een aangroei noteren van personen die een kaartje kwamen leggen of een partijtje scrabbelden. De aanwezigen genoten van de pensen die Jan bakte. Verder konden we vaststellen dat de kwaliteit en de hoeveelheid van de bloemen aangroeide. Als gevolg hiervan schreven zich voor de volgende bloemschikavond al meer personen in. (met dank aan Annie).

Ruilbeurs op 17 september. Dit was een autoloze zondag maar gelukkig hebben we hiervan weinig of geen hinder ondervonden. We vergaderden in de Basisschool en konden rekenen op een ruim publiek met veel belangstelling zodat menig item een nieuwe eigenaar (eigenares) vond.

Omwille van het ontslag van enkele bestuursleden, waaronder Erwin, de motor van het gebeuren, dienden we dit jaar ons jaarlijks “Mannenrestaurant” af te schaffen. We kozen er voor om dit te doen in plaats van snel iets te improviseren. Maar volgend jaar staat dit item beslist terug op het programma.

De bloemschik- en hobbyavond van 11 oktober kon rekenen op een lichte stijging van dames die bloemen kwamen schikken. Blijkbaar had de verbetering en de vermeerdering van de bloemen een positief resultaat. Laten we dus in de goede weg verder gaan.

WordPress.com.

Omhoog ↑