Woordje van de redactie

Traditioneel beginnen we met een terugblik. Deze is heel eenvoudig: bijeenkomst
van 15 april = een gewone ruildag met sterke concurrentie vanuit Roeselare, maar er zijn altijd wel ruilbeurzen op onze bijeenkomsten en het is aan de leden om te kiezen waar ze heen trekken. Het werd een fijne ruildag, met een goede opkomst en een lekker weertje zodat we zelfs op het terras aan de Parochiezaal konden zitten. Zij die er waren deden goede zaken en keerden tevreden naar huis terug.
Door onze samenwerking met de Gezondheidsraad is onze vergadering van begin
mei verschoven naar dinsdag 29 mei. Die avond komt Prof Dr Patrick Neven een lezing geven over borstkanker. Dit kadert uitstekend in de periode dat de mammobiel in Zemst staat. Dit actueel thema is voor iedereen belangrijk. Zoals gewoonte is de toegang gratis maar om een klein overzicht te hebben over het aantal deelnemers zou ik jullie vragen om de aanwezigheid voordien te melden aan: andree_rombaut_mangin@hotmail.be

Ondertussen is er ook al een gewone ruilvergadering geweest op 27 mei in de Parochiezaal te Eppegem.

De uitstap naar Dinant en omgeving is voorzien op 2 juni. Afspraak aan de kerk
van Eppegem om 8.30 uur. Carpooling en kostprijs voor de ganse dag: 49 euro per persoon. Meer informatie vinden jullie op volgende bladzijde. Inschrijven kan men vanaf nu tot 22 mei door dit bedrag over te schrijven op rekening BE89 4297 0950 4185 van Open Oog met natuurlijk de vermelding van naam.

Vredesonderhandelingen tijdens WO 1
Iedereen weet dat de Eerste Wereldoorlog begon naar aanleiding van de moorden in Sarajevo op 28 juni 1914, dat ons land werd aangevallen op 4 augustus en dat de wapenstilstand officieel van kracht werd op 11 november 1918.

Er is veel minder geweten over de mogelijke vredesonderhandelingen die, reeds van bij het begin van het conflict, plaatsvonden. Hierbij speelde ons land op bepaalde momenten ook een belangrijke rol.

De verschillende ontwikkelingen tijdens de oorlog als bij de uiteindelijke vredesonderhandelingen zouden niet alleen aanleiding geven tot de Tweede Wereldoorlog, maar liggen tevens aan de basis van meerdere conflicten vandaag.
Meer uitleg krijgt u hierover tijdens de uiteenzetting op 5 juni in de parochiezaal te Eppegem. Aanvang 19.30 hr (deuren open vanaf 19.00 hr).

Maar daar blijft het niet bij. Want op 17 juni houden we onze nationale ruildag, deze keer met de voorstelling van een nieuwe capsule waarvan het onderwerp de militaire begraafplaats van Eppegem is. We verwachten dus veel volk zodat het raadzaam is voor onze leden om voordien een tafel te reserveren. Want eens de zaal gevuld hebben
we geen bijkomende tafels meer.

Dit betekent echter niet het einde van onze activiteiten voor juni. Op 24 juni zijn we medeorganisatoren van de herdenking 100 jaar militaire begraafplaats van Eppegem. Meer hierover in het juni-nummer.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: