Woordje van de redactie

De tijd vliegt snel, heel snel. De maand april begon met een aprilgrap op zondag 1 april zodoende geraakte de redactie onder tijdsnood en verschijnt dit nummer bij uitzondering pas na de bijeenkomst van de 3e week. Ik weet dat onze trouwe leden echter een goede agenda bijhouden en dus mogen we op 15 april zeker veel volk verwachten.

Op 19 maart overleed Mevrouw Aline Piessens op een ouderdom van bijna 92 jaar. Zij was de moeder van ons lid Dirk Van Roey. Een afvaardiging van onze vereniging woonde de uitvaartplechtigheid bij. Langs deze weg wensen we nog-maals ons medeleven aan de familie van de overledene te betuigen. We wensen hen veel sterkte toe.

Traditioneel beginnen we dit woordje met een terugblik. Eerste agendapunt, onze bijeenkomst van 18 maart. Dit kunnen we kort samenvatten: ruime opkomst, zoals gewoonlijk een zeer aangename sfeer en tevreden verzamelaars die rond het middaguur terug naar huis keerden.

De bingo van 3 april kon genieten van een ruim aantal deelnemers. Het was een eerste test en ik vermoed dat we in de toekomst nog van dit vaatje zullen tappen. De gezellige ambi-ance en de spanning om het eerst één lijn, twee lijnen of een volle kaart te hebben deed bij menigeen de bloeddruk en dus ook de spanning stijgen. Tussendoor kon men genieten van een lekkere pens of een frisse pint. Bedankt deelnemers, bedankt organisatoren.

Tja, zondag 15 april valt tussen het opstellen van het tijdschrift en de aflevering aan huis zodat we hier nog niets kunnen over vertellen.

De toekomst dan. Te beginnen met de dinsdagavond van 8 mei. Aangezien we in dezelfde maand samenwerken met de Gezondheidsraad van Zemst wordt de bijeenkomst verschoven naar 29 mei. Die avond komt Prof Dr Patrick Neven een lezing geven over borstkanker. Dit kadert uitstekend in de periode dat de mammobiel in Zemst staat. Dit actueel thema is voor iedereen be-langrijk. Zoals gewoonte is de toegang gratis maar om een klein overzicht te hebben over het aantal deelnemers zou ik jullie vragen om de aanwezigheid voordien te melden aan: andree_rombaut_mangin@hotmail.be.

Ondertussen is er ook al een gewone ruilvergadering geweest op 27 mei in de Parochiezaal te Eppegem en zullen jullie zeker al een nieuw nummer van Open Oog ontvangen heb-ben.

In de verre toekomst plannen we een uitstap naar Dinant en omgeving op 2 juni.

Programma is een bezoek aan de citadel, een boottocht op de Maas en een bezoek aan het huis van Leffe. Kostprijs, middagmaal inbegrepen zou rond 36 euro per persoon bedragen. Inschrijven kan men vanaf nu tot 22 mei door dit bedrag over te schrijven op rekening BE89 4297 0950 4185 van Open Oog met natuurlijk de vermelding van naam. Meer details over deze uitstap in volgend nummer.

Dan komt onze nationale ruildag van 17 juni. Hier wordt onze nieuwe capsule voorgesteld. Deze heeft betrekking tot de militaire begraafplaats en de officiële herdenking die er plaatsvindt op 24 juni. We verwachten dus veel deelnemers en raden daarom onze leden aan om hun ruiltafel te reserveren voor 10 juni, want door allerhande activiteiten is dit een zeer drukke periode voor ons allen.

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: